За платформата:

BG DanceCatalog е проект реализиран от Българска Хип Хоп Асоциация с любезнато съдействие и финансова подкрепа на дружество за колективно управление на права ПРОФОН, за което изказваме благодарност.

 

За организацията:

Българска Хип Хоп Асоциация е независима доброволна организация с нестопанска цел и обединява физически и юридически лица, които желаят постигането на нейните цели. Целите на Сдружение Българска Хип Хоп Асоциация са:

  1. Да съдейства с всички сили и средства за изграждане, развитие и утвърждаване на хип хоп културата и хип хоп сцената в България. Да повишава обществената информираност относно нейната културна значимост и стойност.
  1. Да повишава обществената информираност относно Сдружението, неговата дейност и цели. Да утвърждава авторитета му.
  1. Да съдейства за реализация на проекти, от стратегическо значение за хип хоп културата и сцената.
  1. Да подпомага членове на Сдружението, в усилията им да защитят, реализират и управляват, авторските си и сродни права и цялостните си проекти. Да организира и да съдейства за организиране на мероприятия, повишаващи тяхната професионалната квалификация.
add_circle_outline Контакти с нас